Met de Online-Calculator kunt u binnen een kort tijdsbestek een gecompliceerde financiële planning maken voor een ondernemer. Dit wordt bewerkstelligd door de intelligentie binnen de applicatie waardoor slechts een minimum aan invoergegevens nodig zijn. Door het automatisch controleren van zowel de invoergegevens alsmede de berekende resultaten wijst de Online-Calculator u direct op eventuele fouten en kunt u deze snel en doeltreffend corrigeren. Door toepassing van de rapportgenerator en andere mogelijkheden voor het exporteren van de resultaten bent u efficiënt in staat om de output te verwerken en te presenteren.

Waarheidsgetrouw

Onder alle financiële omstandigheden van de cliënt zorgt de Online-Calculator ervoor dat de berekende resultaten realitisch zijn. Zo ook als er financiële tekorten in de toekomst openbaren bij de cliënt en/of zijn onderneming(en). De intelligentie binnen de Online-Calculator zorgt namelijk automatisch voor een volledige integratie/correlatie tussen de cliënt en zijn ondernemingen. Een simpel voorbeeld voor de automatische integratie/correlatie tussen de cliënt en zijn ondernemingen is een Pensioen in Eigen Beheer. In de praktijk leidt dit vanaf pensionering veelal tot een verlaging van het eigen vermogen voor een onderneming. Zo ook binnen de Online-Calculator. Ook zal automatisch het privé eigen vermogen sterk dalen vanaf het moment dat er geen liquide middelen in de onderneming meer zijn om het pensioen uit te kunnen keren.

Transparantie

Transparantie komt o.a. tot uiting bij de overzichten die de Online-Calculator u aanbiedt. Zowel voor de ondernemer privé alsmede voor de ondernemingen zijn aparte Balansen en Winst- en verliesrekeningen beschikbaar. Deze overzichten zijn overzichtelijk en navolgbaar zodat de toename c.q. afname van het eigen vermogen (privé alsmede zakelijk) voor ieder planningsjaar punctueel in beeld komt. Nu de Online-Calculator geen spreadsheet is, is het invoeren van gegevens duidelijk alsmede makkelijk te controleren. Zodoende is het invoeren van gegevens niet alleen het domein van specialisten doch is het tevens toegankelijk voor iedere persoon met basis kennis.

Compleetheid

Financiële planning omvat veel kennisgebieden en uiteenlopende thema's die allen binnen het programma vertegenwoordigd zijn. De Online-Calculator heeft o.a. speciale aandacht besteed aan het thema Pensioen. Zo bezit het een Actuariële Module waarmee u voor iedere pensioen-, stamrecht- of lijfrentevoorziening separate berekeningen automatisch kunt uitvoeren. In het verlengde van de Actuariële Module kunt u de applicatie automatisch Eigen Beheer pensioendotaties laten berekenen met verschillende Salaris x Diensttijd-opbouwmethodes. Tevens ondersteunt het programma de berekening van premies c.q. verwachte eindkapitalen van individuele pensioen-, stamrecht- en lijfrenteverzekeringen.

Tax Planning

Door de combinatie voor traditioneel financieel plannen en het forcasten van ondernemingen ontstaan bijzondere mogelijkheden voor integrale Tax Planning. U kunt namelijk direct in beeld krijgen of het verhogen van bijvoorbeeld arbeidsinkomen en/of Aanmerkelijk Belang Dividend voor een DGA vanuit belastingperspectief interessant is. Immers, de Online-Calculator zal in zo'n situatie automatisch de mutaties bij de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting berekenen en het resultaat samengevoegd in beeld brengen. De Online-Calculator geeft u zodoende mogelijkheden om proactief uw cliënten te adviseren. Nieuwe kansen voor uw dienstverlening kunnen tevens ontstaan met de Monte Carlo Simulaties die de Online-Calculator aanbiedt. Vermogensopbouw is immers de kern van veel financiële planningen (denk aan Pensioen in Eigen Beheer) zodat het in beeld brengen van beleggingsrisico's een ideale methode is om uw cliënt nader van dienst te zijn.

Kosteloze logingegevens aanvragen

Vanuit het oogpunt van de AVG heeft het programma geen data base en slaat het geen gegevens op. Gegevensopslag wordt uitgevoerd via het versturen van een E-mail met daarin een bestand met invoergegevens. Via het verstrekken van Logingegevens wordt uw E-mailadres geverifieerd en wordt er voorkomen dat er gegevens verloren gaan. Het programma heeft zodoende Logingegevens nodig die u HIER kunt aanvragen. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het programma via deze kosteloze logingegevens doch dan is op sommige onderdelen de functionaliteit beperkt.

Programma opstarten en nadere details

Uitgebreide details over de Online-Calculator op het gebied van functionaliteit, belastingen en sociale premies is beschikbaar in een PDF-brochure die u o.a. hier kunt downloaden. Daarnaast zijn er een tweetal Duitstalige video's op YouTube beschikbaar die de werking van het programma in beeld brengen.
web application YouTube Video's brochure

contact

telefoon

+31(0)180468926

email

vinplan.apps@gmail.com

adres

Vinplan.Apps
Stadhouderslaan 337
2983 CX Ridderkerk

Nederland