Met deze gratis Android app kunt u bepalen of het kopen van een woning op de lange termijn goedkoper is dan het huren van een woning. Los van deze vraag berekent de app altijd meerdere hypotheekvormen door en wordt de goedkoopste hypotheekvorm - Annuïteit of Lineair - bepaald.

Een koopwoning is altijd goedkoper!

Menig hypotheekadviseur stelt dat het kopen van een woning altijd het goedkoopst is. Immers, een eigen woning stijgt in waarde en kent geen jaarlijkse huurstijgingen. Op zich klopt dat doch een eigen woning kent weer onderhoudskosten die u zelf moet betalen en verhoogde Onroerend goedbelasting in de toekomst. Immers, u gaat ervan uit dat de waarde van de woning stijgt. En hoeveel jaar geniet u nog het belastingvoordeel uit de hypotheekrenteaftrek? Dit zijn enkele van de variabele vragen die bij de berekening van deze app een rol spelen en die tot verrassende uitkomsten kan leiden.

Een lineaire hypotheek is niet te betalen!

De meeste hypotheken voor particuliere woningen zijn op annuïteit basis die gelijkmatige bruto lasten heeft. Een lineaire hypotheek heeft echter over de gehele looptijd beduidend lagere lasten dan een annuïteit hypotheek. Doordat er bij aanvang meer wordt afgelost bij een lineaire hypotheek zijn de aanvangstlasten hoger doch leent u over de gehele looptijd minder geld t.o.v. een annuïteit hypotheek. Waarom wordt er dan massaal voor een annuïteit hypotheek gekozen? Simpel, omdat men bij aanvang meer kan lenen met een annuïteit hypotheek en dus een duurder huis gekocht kan worden. Kiest u bij aanvang niet voor de duurste woning dan valt er veel geld te besparen door te kiezen voor een lineaire hypotheek. Dit alles rekent de app automatisch voor u door.

Wat voor rekenmodel past de app toe?

Hier is een simpel antwoord op te geven, namelijk geen! Het rekenhart van de app is gelijk aan het rekenhart van het financiële planning programma Online-Calculator die simpelweg uw ingevoerde gegevens doorrekent. Alle uitkomsten zijn inzichtelijk en te herleiden waarbij u uw ingevoerde gegevens kunt herkennen. Dit in tegenstelling tot de software van de meeste banken en hypotheekadviseurs die juist wel rekenmodellen toepassen die gebaseerd zijn op gemiddelden en waarbij financiële tekorten niet doorgerekend worden.

Installatiebestand Hypotheek of Huur Downloaden


android application

contact

telefoon

+31(0)180468926

email

vinplan.apps@gmail.com

adres

Vinplan.Apps
Stadhouderslaan 337
2983 CX Ridderkerk

Nederland