Vinplan.Apps is vanaf het jaar 2000 actief met het ontwerpen en bouwen van rekenprogramma's op het gebied van personenschades en verwante financiële componenten (o.a. fiscaliteiten, actuariële berekeningen, financiële produkten, contante waarde berekeningen). Dit heeft in 2020 geleid tot de ontwikkeling van een uitgebreid programma voor het berekenen van personenschades met een totaal nieuwe opzet, zijnde het programma Letselschade Berekenen PLUS.

Het waarom voor de ontwikkeling van een nieuw rekenprogramma

Bij het uitvoeren van rekenopdrachten en bedrijfseconomische analyses voor derden ontstond de vraag voor het makkelijker, transparanter, nauwkeuriger en overzichtelijker berekenen van personenschades (letselschades alsmede overlijdensschades). Hierbij stond centraal dat een programma pas compleet is als het alle gangbare financiële onderwerpen kan berekenen die invloed hebben op een personenschade. Financiële onderwerpen zoals pensioenen, hypotheken en zelfs de variabele arbeidsinkomsten uit ondernemingen. Daarnaast moest het programma beschikken over een uitgebreide module voor het berekenen van Inkomstenbelasting en Sociale Verzekeringen. Gangbare software voor personenschades hebben aantoonbare tekorten op dit vlak met als gevolg incorrecte bruto/netto-berekeningen en incorrecte schadeberekeningen.

'Next Level' personenschade calculatie

De oplossing werd gevonden door het geavanceerde programma Online-Calculator uit te breiden met een module voor Contante Waarde berekeningen. Een bijzondere eigenschap van het programma is dat het beschikt over een nauwkeurige Inkomstenbelasting-module. Hiermee kan bijvoorbeeld het verlies aan arbeidsvermogen optimaal berekend worden doordat het automatisch de gegevens van het slachtoffer en zijn/haar partner combineert (denk aan belastingoptimalisatie i.c.m. eigenwoningbezit/aftrek hypotheekrente). Tevens kan de gebruiker van het programma op ieder gewenst moment gangbare financiële onderwerpen aan de berekening toevoegen - zoals pensioenregelingen en hypotheekconstructies - zonder deze vooraf te definiëren. Op deze manier kan men snel en eenvoudig controleren of een bepaald financieel onderwerp invloed heeft op de personenschade. De gebruiker kan daarnaast de taal in het programma wijzigen van Nederlands naar Engels. Niet alleen wordt de taal in het programma dan aangepast doch zelfs de rapporten en de overzichten zijn dan in het Engels.
Uniek is de functionaliteit binnen het programma om het (variabele) arbeidsinkomen voor een ondermer te berekenen. Met de zogenaamde Ondernemersmodule kan de gebruiker op boekhoudkundige grondslagen een resultaat uit onderneming berekenen dat gekoppeld is aan het arbeidsinkomen voor de ondernemer. De ingebouwde Realiteitscheck zorgt ervoor dat dit inkomen wordt gecorrigeerd als er binnen de onderneming te weinig liquiditeit is om het inkomen aan de ondernemer uit te betalen. Op deze manier ontstaat er een reële inkomenssimulatie voor een ondernemer en wordt er direct een waarheidsgetrouwe schade berekend. Aanvullend voordeel van deze moderne rekenmethode is dat partijen snel en vakkundig antwoord kunnen krijgen op veelvoorkomende vragen. Zo kan de rekentool binnen één seconde antwoord geven op de vraag “Wat is het gevolg op de schade als de omzet met 1% stijgt?”. Deze uitgebreide functionaliteit is nieuw binnen de letselschadebranche en daarom spreken wij over 'Next Level' personenschadecalculatie.

Overzicht functionaliteit, fiscaliteit & licentiestructuur

De app Letselschade Berekenen PLUS volgt de richtlijnen van het PIV. Een overzicht van alle functionaliteiten, fiscaliteiten en de licentiestructuur van het programma kunt u lezen in de volgende uitgebreide documentatie:
- Functionaliteiten
- Fiscaliteiten
- Licentie- & Functieniveaus

Rekenopdrachten verstrekken

Als alternatief voor het zelfstandig berekenen van personenschades kunt u deze werkzaamheden aan ons uitbesteden. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit een complete contante waarde berekening, een specifieke deelberekening of het opstellen van een bedrijfseconomische analyse. Op de pagina Rekenkundig Bureau leest u hier meer over. Voor het verstrekken van een opdracht kunt u gebruik maken van onderstaand E-mailadres.

Nieuwsbrief Personenschade

Via zijn persoonlijke LinkedIn-pagina schrijft CEO Vincent van den Bogert regelmatig artikelen over het onderwerp Personenschadeberekeningen. Door u aan te melden voor de Nieuwsbrief krijgt u automatisch bericht wanneer er een nieuw artikel of nieuwsitem beschikbaar is gekomen. Op de pagina Persberichten & Artikelen treft u een overzicht aan van de recente artikelen en persberichten die betrekking hebben op het onderwerp Personenschade.

Video's

Tutorial Hoe Start Ik Op: YouTube video tutorial
Tutorial Ondernemers en Personenschadeberekeningen: YouTube video tutorial
Bedrijfsanimatie Personenschade: YouTube video

Logingegevens aanvragen

Vanuit het oogpunt van de AVG heeft het programma geen data base en slaat het geen gegevens op. Gegevensopslag wordt uitgevoerd via het versturen van een E-mail met daarin een beveiligd bestand met invoergegevens. Via het verstrekken van Logingegevens wordt uw E-mailadres geverifieerd en wordt er voorkomen dat er gegevens verloren gaan. Het programma heeft zodoende logingegevens nodig die u op deze pagina kunt aanvragen.

Programma opstarten en rapporten

Met de onderstaande linken kunt u het programma opstarten en voorbeeldrapporten in het Engels en Nederlands downloaden.
web application Engelstalig voorbeeldrapport Nederlandstalig voorbeeldrapport

contact

telefoon

+31(0)180468926

email

vinplan.apps@gmail.com

adres

Vinplan.Apps
Stadhouderslaan 337
2983 CX Ridderkerk

Nederland